Outdoor club :: Akce :: Voda :: Petřínská kostka

Petřínská kostka VI.

  • počet uskutečněných ročníků není přesně znám, prvosjezd proběhl 26.1.1997
  • závod je vypisován nepravidelně podle klimatických podmínek, obvykle po dvou zimách
  • závodní dráha je situována v dolní části Petřína, po Bílé hoře nejznámějším pražském svahu
  • vypisují se soutěžní kategorie C1/K1 (rozhoduje pouze použité pádlo) a C2/C3 a MHD (rozhoduje počet závodníků na palub)
    Kategorie MHD

Charakteristika:

V souladu s dobovým trendem ve vodáckých sportech se zřejmě na startu již neobjeví plavidla klasické laminátové konstrukce, neb po předchozích ročnících jsou nepoužitelná a zdroj laminátek, jak říkáme my vodáci, pomalu vyschl. Přes nesporně větší atraktivitu i lepší dojezdové časy laminátek jsou tentokrát k dispozici pouze plastová plavidla. Startovat je možno jak v lodích zapůjčených pořadatelem, tak ve vlastních plavidlech. Nafukovací plavidla jsou z důvodu nízké životnosti a minimální ochrany závodníka ze závodu vyloučeny. Závodu se účastní každý na vlastní nebezpečí jak po zdravotní, tak materiální stránce. Použití ochranných prostředků (rukavice, helma, chrániče, páteřní dlahy) je vítáno, avšak plně na uvážení závodníka.

Z legislativního hlediska a zejména pro účely komunikace s očekávanými představiteli zákonné moci ČR se jedná o neorganizovanou, čistě spontánní akci na bázi sáňkování.

Ukázka řízení laminátového kajaku

Datum konání:

sobota 16.1.2010. Doporučujeme před závodem aktuální informace, zda se závod koná či ne, na www.outdoor-club.cz. V Praze je přece jen sněhová situace nestabilní.

Shromaždiště a cíl:

dojezdová plošina při pohledu vzhůru vpravo od lanové dráhy při vyústění ulice U Lanové dráhy

Prezentace:

v prostoru cíle po 12,00

Start:

první závodník vyjede na trať pravděpodobně ve 13,00. Podle celkového počtu přihlášených závodníků se pojede jednokolově nebo dvoukolově, a to individuálně nebo stylem „head to head“.

Cíl:

zásadně vždy v prostoru prezentace po povinném skoku bokovky. Poslední závodník vyjíždí na trať nejpozději při setmění.

Závodník právě protrhl cílovou pásku

Trasa:

dle představ pořadatelů se jedná o slalom, principiálně se závodníci snaží udržet ve vyznačeném koridoru a v praxi jde o to dostat se co nejrychleji do cíle.

Startovné:

z právního hlediska dobrovolné, a to 50,- Kč/os

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí:

Jan Neruda

Čárový rozhodčí:

Jaroslav Vrchlický a Emil Frída

Protesty:

pouze s vkladem 0,5 litru rumu či 1 litru vína ku svaření. Protest bude samozřejmě zamítnut a v tom případě vklad propadá ve prospěch pořadatele a závodníků.

První pomoc:

na trase a v cíli přítomen profesionální zdravotníci Hanč&Vrbata

Hlavní cena:

putovní pohár stylizovaný do žulové dlažební kostky. Jméno vítěze je uvedeno na poháru. Úřadující vítěz je povinen dopravit hlavní cenu na start

Ostatní ceny:

náhodné, neputovní (dotyčný si ponechá)

Startovné zahrnuje zapůjčení plavidla a registraci k závodu, šálek glýwajnu do vyčerpání zásob. Závodníkům se doporučuje dorazit pěšky či MHD, v okolí prostoru závodu jsou problémy s parkováním. Konzumace vlastních nápojů výslovně povolena.

Na konání závodu není právní nárok

Závodu se účastní každý na vlastní nebezpečí

Změna pravidel vyhrazena


Jak vypadal minulý ročník?


Upozornění:

kdokoli ze závodníků či diváků může být vyzván k pomoci pořadatelům. Tuto pomoc nelze odmítnout.

Verze pro tisk zde...